عضویت    ورود
ورود به سایت


ملاقات عمومی فرماندار علی آباد کتول با مردم برگزار شد

ملاقات عمومی فرماندار علی آباد کتول با مردم برگزار شد

در راستای تداوم برنامه دیدار چهره به چهره مردم با مسئولان، ملاقات عمومی فرماندار شهرستان علی آباد کتول با شهروندان برگزار شد.


کد خبر: 2798


جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان علی آباد کتول برگزار شد

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان علی آباد کتول با حضورفرماندار شهرستان و اعضای این شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

 

کد خبر: 2797


جلسه كارگروه پسماند شهرستان علی آباد کتول برگزار شد

جلسه كارگروه پسماند شهرستان علی آباد کتول برگزار شد

جلسه ای درراستای بررسی بند 5مصوبات کارگروه پسماند شهرستان علی آباد کتول باحضوردکتر زنگانه معاون فرمانداری و اعضای کارگروه مذکور در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.


کد خبر: 2796


برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر علی آباد کتول در روستای پیچک محله

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر علی آباد کتول در روستای پیچک محله

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول،جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر شهرستان علی آبادکتول باحضور احمدتجری مفرد فرماندار شهرستان در روستای پیچک محله برگزار شد.


کد خبر: 2795


راه‌اندازی اولین تاکسی بیسیم در شهرستان علی آباد کتول

راه‌اندازی اولین تاکسی بیسیم در شهرستان علی آباد کتول

اولین تاکسی بیسیم در شهرستان علی آباد کتولبا حضور مسئولان شهرستانی افتتاح و راه‌اندازی شد.


کد خبر: 2794


دیدار فرزندان ایثارگرشهرستان بامعاون فرماندارعلی اباد کتول

دیدار فرزندان ایثارگرشهرستان بامعاون فرماندارعلی اباد کتول

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،فرزندان ایثار گرشهرستان بادکتر زنگانه معاون فرمانداردیدار وگفتگو کردند.


کد خبر: 2792


دیدار کارکنان بهزیستی شهرستان با فرماندار به مناسبت هفته بهزیستی

دیدار کارکنان بهزیستی شهرستان با فرماندار به مناسبت هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول، به مناسبت هفته بهزیستی، کارکنان بهزیستی شهرستان با احمد تجری مفرد فرماندار دیدار کردند.


کد خبر: 2791


دیدارستاد مردمی بازگشت چشمه های زرین گل بافرماندارعلی آباد کتول

دیدارستاد مردمی بازگشت چشمه های زرین گل بافرماندارعلی آباد کتول

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،احمد تجری مفرد فرماندارشهرستان علی آباد کتول دراین دیدار گفت: طرح انتقال آب شيرين زرين گل به شاهرود از بالادست جنگل‌هاي ابر، از اساس غيركارشناسي و غيرقانوني است و سبب نابودي بزرگ‌ترين ذخيره‌گاه‌هاي سرخداري ايران مي‌شود.


کد خبر: 2790


آمادگی بخشداری برای توسعه ادارات درراستای خدمات رسانی به مردم جدی است

آمادگی بخشداری برای توسعه ادارات درراستای خدمات رسانی به مردم جدی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،سیدرحمت اله میردیلمی درجمع معاون مدیرکل وکارکنان بهزیستی فاضل آبادبمناسبت هفته بهزیستی گفت:اعتقادداریم هرچقدرخدمات دربخش افزایش یابدشهروندان وروستاییان ماکمتربه آسببهای اجتماعی مبتلا می شوند.


کد خبر: 2793


مسئول کمیته بانوان بخشداری کمالان : ویژه برنامه های هفته عفاف وحجاب دربخش کمالان اعلام شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،فهیمه میردیلمی گفت:درراستای نهادینه سازی فرهنگ والای حجاب باتاکیدبرسالم سازی محیط اجتماعی برمبنای اصول اسلامی این برنامه هااجرامی شود.

 

کد خبر: 2781


بخشدارکمالان مدیریت روستایی فعال،روستای توسعه یافته می سازد

بخشدارکمالان مدیریت روستایی فعال،روستای توسعه یافته می سازد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول،میردیلمی درجلسه گردهمایی دهیاران که بمناسبت روزدهیاردرحسینیه روستای کوهستانی الستان برگزارشدتا کیدکرد:لازمه یک دهیارموفق درکنارعلم وآگاهی ازمقررات وقوانین مربوط،بهره مندی ازافکاروخلاقیت روستاییان می باشد.


کد خبر: 2779


بخشدارکمالان شهدابالاترین نوع ایثاررادرعرصه جهاددارند

بخشدارکمالان شهدابالاترین نوع ایثاررادرعرصه جهاددارند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،سیدرحمت اله میردیلمی دردیدارهیات کاراته گلستان باخانواده شهید مدافع حرم شهید محمدرضاشیبانی مجدگفت:دفاع ازدین ومذهب برای پایداری آیین مقدس اسلام امروزباجوانمردی ورشادت جوانان مسلمان ازکشورهای اسلامی انجام می شودزیرادشمنان اسلام تمام توان خودرادرسایه اسلام هراسی بکارگرفته اند.


کد خبر: 2774


افتتاح متمرکز پروژه های بند (و)تبصره ۶ قانون باحضور فرماندارعلی آباد کتول

افتتاح متمرکز پروژه های بند (و)تبصره ۶ قانون باحضور فرماندارعلی آباد کتول

مراسم افتتاح متمرکز پروژه های بند (و)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵دربخش مرکزی علی آبادکتول باحضوراحمد تجری مفرد فرماندار،نصیبی مدیرکل ومعاون دفتر امورروستایی،بخشدارمرکزی ودهیاران بخش مرکزی درروستای مهدی آباد برگزار شد.


کد خبر: 2773


جلسه ماهانه دهیاران بخش مرکزی علی آباد کتول برگزارشد

جلسه ماهانه دهیاران بخش مرکزی علی آباد کتول برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول،جلسه ماهانه دهیاران بخش مرکزی باحضور احمد تجری مفردفرماندارشهرستان، نصیبی مدیرکل دفترامورروستایی،ملک حسینی بخشدارمرکزی و دهیاران درمحل ایستگاه چوب دهنه زرین گل برگزار شد.


کد خبر: 2772


بخشدارکمالان دهیاریهاتجلی عملی وتجربه نوین مدیریت روستایی هستند

بخشدارکمالان  دهیاریهاتجلی عملی وتجربه نوین مدیریت روستایی هستند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول،سیدرحمت اله میردیلمی درگفتگوی رسانه ای بمناسبت14تیرماه روزدهیارگفت:خلامدبریت نوین روستایی یکی ازچالشهای کشوربدنبال تخلیه روستاها بوده است که خوشبختانه ازسال77این مهم عملی وتاکنون ثمرات ارزشمندی داشته است.


کد خبر: 2770


بخشدارکمالان توسعه شهرفاضل آباددرگرومشارکت معتمدین ومتنفذین شهری است

بخشدارکمالان توسعه شهرفاضل آباددرگرومشارکت معتمدین ومتنفذین شهری است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول،سیدرحمت اله میردیلمی درجلسه هم اندیشی معتمدین شهری فاضل آبادگفت:درگردونه توسعه همه جانبه بادولت کارامدترتدبیروامیدشهروروستایی موفقترندکه بامشارکت متنفذین ومسئولین بتواننددرمسیرارتقاگام بردارند.


 


کد خبر: 2754


مصاحبه محمدی ریاست دادگستری به مناسبت هفته " قوه قضائیه"

مصاحبه محمدی ریاست دادگستری به مناسبت هفته " قوه قضائیه"

به گزارش روابط عومی فرمانداری علی آباد کتول،مصاحبه محمدی ریاست دادگستری و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان علی آباد کتول به مناسبت هفته " قوه قضائیه" به شرح ذیل می باشد.


کد خبر: 2769


مصاحبه محمدی ریاست دادگستری به مناسبت هفته " قوه قضائیه"

مصاحبه محمدی ریاست دادگستری به مناسبت هفته " قوه قضائیه"

 

ش روابط عومی فرمانداری علی آباد کتول،مصاحبه محمدی ریاست دادگستری و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان علی آباد کتول به مناسبت هفته " قوه قضائیه" به شرح ذیل می باشد.


 

کد خبر: 2768


کشف یک کاسه و 68 سکه عتیقه در علی‌آبادکتول

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول ،علی‌اکبر اژدری اظهار کرد: در راستای اقدامات اطلاعاتی و اخذ خبر از منابع و مخبرین موضوع کشف و نگهداری تعدادی اشیاء عتیقه به انتظامی شهرستان گزارش شد.


کد خبر: 2758


کسب مقام قهرمانی دانشجوی واحد علی‌آباد کتول در مسابقات والیبال ساحلی المپیاد کارگری جهان

دانشجوی دکتری رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در مسابقات والیبال ساحلی المپیاد کارگری جهان مقام قهرمانی را در این دوره از مسابقات کسب کرد.

 

کد خبر: 2747


پژوهش و امور اجرایی از مهمترین ارکان برنامه توسعه در جوامع محسوب می شود

اسفندیاری مقدم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول اظهارداشت: پژوهش و امور اجرایی از مهمترین ارکان برنامه توسعه در جوامع محسوب می شود.


کد خبر: 2746


تقدیررئیس سازمان هواشناسی کشور از رئیس هواشناسی علی آباد کتول

تقدیررئیس سازمان هواشناسی کشور از رئیس هواشناسی علی آباد کتول

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،داوود پرهیزکارمعاون وزیر راه وشهرسازی ورئیس سازمان هواشناسی کشوراز حسن گزمه رئیس هواشناسی شهرستان علی آباد کتول تقدیر وتشکرکرد.

کد خبر: 2638


رئیس هیت بازرسی علی آباد کتول،آنچه برای ما مهم است حضور حداکثری مردم و سلامت انتخابات است

به گزارش کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول،دکتر اسفدیاری مقدم رئیس هیت بازرسی شهرستان علی آباد کتول درگفتگو با ابوالفضل مومنی مسئول کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان علی آباد کتول گفت:نظارت برحسن اجرای تکالیف ووظایف قانونی در شعب اخذ رای اولویت اصلی هیات بازرسی می باشد.

 
کد خبر: 2636


تشریح مهمترین وظایف بازرسان از زبان دبیر هیات بازرسی علی آباد کتول

تشریح مهمترین وظایف بازرسان از زبان دبیر هیات بازرسی علی آباد کتول

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان علی آبادکتول،مهندس گرزین دبیر هیأت بازرسیانتخابات علی آباد کتول با تشریح مهمترین وظایف این هیات، گفت: کنترل جریان انتخابات در سطح شهرستان،حصول اطمینان از انجام صحیح، دقیق و به موقع وظایف قانونی توسط عوامل اجرایی انتخابات ودر صورت مشاهده موارد نقض یا تخلف از قوانین و مقررات انتخابات، از مهم‌ترین وظایف هیات بازرسی انتخاباتبه شمار می‌رود.


کد خبر: 2630

علی آباد کتول در یک نگاه

حدیث روز

پیامبر اکرم (ص) می فرماید : منفورترين چيزهاي حلال در پيش خدا طلاق است.

آرشیو

<    «  تیر 1396  »    >
شیدسچپج
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد محتوای سایت؟

اوقات شرعیآمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 167
بازدید دیروز: 277
بازدید ماه:13187
بازدید سال:66187
بازدید کل:751765

ارتباط با فرماندار