عضویت    ورود
ورود به سایت


نام نویسی 211 نفر درهفتمین روز ثبت نام شوراها در شهرستان علی آباد کتول

نام نویسی 211 نفر درهفتمین روز ثبت نام شوراها در شهرستان علی آباد کتول

فرماندارورییس ستادانتخابات شهرستان علی آباد کتول اظهارداشت:211نفر درهفتمین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهر وروستا در شهرستان علی آباد کتول با حضور در فرمانداری و بخشداری های مرکزی و کمالان نام نویسی کردند.

کد خبر: 2513


بازدید فرماندار از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان علی آباد کتول

بازدید فرماندار از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان علی آباد کتول

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،احمد تجری مفرد فرماندارشهرستان به همراه وطنی مدیرکل آموزش وپرورش استان گلستان ومختارمهاجرمدیرکل جهاد کشاورزی استان گلستان با حضور درستاد مرکزی اسکان نوروزی فرهنگیان شهرستان علی اباد کتول در محل آموزش وپرورش شهرستان،از نزدیک به بررسی وضعیت ستاد اسکان برای میزبانی از مسافران، گردشگران نوروزی پرداختند.

 

کد خبر: 2512


ایجاد امکان ثبت نام نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا با تنظیم فرم

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری علی آبادکتول،احمد تجری مفردرئیس ستادانتخابات شهرستان درخصوص اخذ گواهی سوء پیشینه اظهار داشت:داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در صورت عدم اخذ گواهی سوء پیشینه، می توانند با تنظیم فرم خوداظهاری در فرمانداری و بخشداری های مرکزی و کمالان ثبت نام کنند.

کد خبر: 2511


نام نویسی 103 نفر درششمین روز ثبت نام شوراها در شهرستان علی آباد کتول

نام نویسی 103 نفر درششمین روز ثبت نام شوراها در شهرستان علی آباد کتول

فرماندارورییس ستادانتخابات شهرستان علی آباد کتول اظهارداشت:103نفر درششمین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان علی آباد کتول با حضور در فرمانداری و بخشداری های مرکزی و کمالان نام نویسی کردند.

کد خبر: 2510


باصمیمیت وبایکدلی انتخابات راهمچون انتخابات گذشته باموفقیت برگزارخواهیم کرد

باصمیمیت وبایکدلی انتخابات راهمچون انتخابات گذشته باموفقیت برگزارخواهیم کرد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری علی آبادکتول،"دکترحسن صادقلو ،امروز در ششمین روز از ثبت نام کاندیداهای شورای شهر و روستا در فرمانداری علی آباد کتول ضمن بازدید از روند ثبت نام از فرماندار و اعضای ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول تقدیر کرد و گفت: باصمیمیت وبایکدلی انتخابات راهمچون انتخابات گذشته باموفقیت برگزارخواهیم کرد.

کد خبر: 2509


بازدید بازرسان ستاد هماهنگی اجرایی خدمات سفر استان از شهرستان علی آباد کتول

بازدید بازرسان ستاد هماهنگی اجرایی خدمات سفر استان از شهرستان علی آباد کتول

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،بازرسان ستاد اجرایی خدمات سفر استان در معیت "دکترزنگانه معاون فرماندارعلی آباد کتول" از دبیر خانه ستاد مستقر در فرمانداری شهرستان علی آباد کتول بازدید نموده و در جریان آخرین اقدامات و فعالیت های صورت گرفته شده در این شهرستان قرار گرفتند.

کد خبر: 2508


معاون فرماندارشهرستان علی آباد کتول از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد

معاون فرماندارشهرستان علی آباد کتول از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری علی آباد کتول،دکتر زنگانه معاون فرمانداروقائم مقام ستاد انتخابات علی آباد کتول با حضور در بخشداری مرکزی از ستاد انتخابات این بخش بازدید کرد.

کد خبر: 2507


بازدید میرباقری دبیرستاد انتخابات استان گلستان از ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول

بازدید میرباقری دبیرستاد انتخابات استان گلستان از ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری علی آبادکتول،میرباقری مدیرکل سیاسی انتخابات ودبیرستاد انتخابات استان گلستان باحضور در ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول ازروند ثبت نام نامزدهای انتخابات دورپنجم شوراهای شهروروستا در این ستاد بازدید کرد.

کد خبر: 2506


از12میلیاردتومان اعتبارمدیریت بحران 6میلیاردبه بخش کمالان اختصاص یافت

	 از12میلیاردتومان اعتبارمدیریت بحران 6میلیاردبه بخش کمالان اختصاص یافت

به گزارش روابظ عمومی فرمانداری علی آبادکتول،میردیلمی بخشدارکمالان بااعلام فعالیتهای بخش کمالان گفت:خوشبختانه باپیگیریهای مجدانه فرماندارپرتلاش که ازدوسال پیش آغازشده بودنتیجه دادواعتبارات مصوب سیل دوسال اخیرکه برای مرمت واحداث زیرساختهای آسیب دیده دهنه محمدآبادوزرین گل وشهرهای علی آبادوفاضل آباددیده شده بودمحقق شده است.

کد خبر: 2468


حضوربخشدارکمالان بهمراه مسئولان فاضل آباددرمراسم جشن نیکوکاری

حضوربخشدارکمالان بهمراه مسئولان فاضل آباددرمراسم جشن نیکوکاری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،میردیلمی بخشدارکمالان درمراسم جشن نیکوکاری گفت:توجه ودستگیری ازنیازمندان ازبهترین رفتارهای خوب یک انسان است که درهمه فرهنگهارایج است.

 

کد خبر: 2467


تشویق برای نامزدی شوراها،باعث شناسایی افرادنخبه وبااستعدادمی شود

تشویق برای نامزدی شوراها،باعث شناسایی افرادنخبه وبااستعدادمی شود

به گزارش کمیته اطلاع رسانی وتبلیغات انتخابات شهرستان علی آبادکتول،بخشدارکمالان درسومین جلسه ستادفرعی انتخابات بخش کمالان گفت:امروزدرروستاهابعلت استقرارامکانات وتوسعه متوازن مهاجرت معکوس راشاهدهستیم ولازم است افرادتوانمندبرای نهادینه سازی توسعه روستایی درانتخابات پیش رونامزدگردند.

کد خبر: 2457


دولت روحیه تعاون وهمکاری رابخوبی ترویج می کند

دولت روحیه تعاون وهمکاری رابخوبی ترویج می کند

سیدرحمت اله میردیلمی درجمع اعضای مجمع عمومی شرکت تعاونی استرآبادبااعلام اینکه نشرتعاونگری ازضرورتهای جامعه امروزماست گفت:همه بایدبرای رونق اقتصادکشورازمسیرتعاونی هاتلاش کنیم وجای خالی تعاونی درکشورما کاملامحسوس است.

کد خبر: 2455


حضوربخشدارمرکزی در دوره آموزش تربیت مربی انتخابات 96

حضوربخشدارمرکزی در دوره آموزش تربیت مربی انتخابات 96

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،ملک حسینی بخشدارمرکزی دردوره آموزش تربیت مربی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت نمود.

کد خبر: 2420


جلسه آموزشی آشنایی با مواد مخدر واعتیاد و قوانین مربوطه برگزارشد

جلسه آموزشی آشنایی با مواد مخدر واعتیاد و قوانین مربوطه برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول،جلسه آموزشی آشنایی با موادمخدر واعتیاد و قوانین مربوطه باحضورملک حسینی بخشدارمرکزی ودهیاران درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.

 

کد خبر: 2369


بازدید بخشدارکمالان ازهتل نقش جهان فاضل آباد

بازدید بخشدارکمالان ازهتل نقش جهان فاضل آباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،سید رحمت میردیلمی بخشدارکمالان ازهتل نقش جهان فاضل آباد بازدید کرد.

کد خبر: 2348


بازدید فرماندارعلی آباد کتول از بخشداری مرکزی

بازدید فرماندارعلی آباد کتول از بخشداری مرکزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،احمد تجری مفردفرماندارشهرستان ازبخشداری مرکزی بازدید بعمل آورد.

کد خبر: 2343


رزمایش اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای علی آباد کتول ویژه سفرهای نوروزی

رزمایش اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای علی آباد کتول ویژه سفرهای نوروزی

به گزارش روابط عمومی اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای علی آباد کتول،رزمایش اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای علی آباد کتول ویژه سفرهای نوروزی برگزارشد.

کد خبر: 2470


تحویل یک بهله عقاب جنگلی توسط یکی از دوستداران حیات وحش به محیط زیست علی آباد کتول

تحویل یک بهله عقاب جنگلی  توسط یکی از دوستداران حیات وحش به محیط زیست علی آباد کتول

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،رستاقی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گفت:یک بهله عقاب جنگلی توسط دوستدارمحیط زیست علی آبادی تحویل اداره حفاظت محیط زیست شد.

 

کد خبر: 2459


عطرافشانی مزارشهدای گمنام توسط بانوان ستاد دهه مبارک فجر

عطرافشانی مزارشهدای گمنام توسط بانوان ستاد دهه مبارک فجر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آبادکتول،همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر و آغاز سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، مزار شهدای گمنام علی آباد کتول توسط بانوان ستاد دهه مبارک فجر عطر افشانی غبارروبی شد.

 

کد خبر: 2395


تجلیل مدیرشرکت پست جمهوری اسلامی ایران ازمدیرپست علی آباد کتول

تجلیل مدیرشرکت پست جمهوری اسلامی ایران ازمدیرپست علی آباد کتول

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،حسین نعمتی مدیرشرکت پست جمهوری اسلامی ایران به پاس خدمات محمد منتظری رئیس مدیرشرکت پست علی آباد کتول تجلیل وتقدیرکرد.

کد خبر: 2370


حضور با شکوه مردم فاضل آبادوسنگدوین در تجمع حماسی «9 دی

حضور با شکوه مردم فاضل آبادوسنگدوین در تجمع حماسی «9 دی

به مناسبت بزرگداشت سالروز حماسه بصیرتی نهم دی ماه، اقشار مختلف مردم و مسئولین ادارات شهر فاضل آباد و بخش کمالان وسنگدوین در مسجد جامع این شهرها تجمع کردند.

کد خبر: 2315


اهدای تندیس به خانواده 2 شهید علی آبادی

اهدای تندیس به خانواده 2 شهید علی آبادی

جمعی از اعضای بسیج رسانه علی آبادکتول تندیس منقش به تصویر شهیدان میرحیدر حسینی وقاسم ایمانی نصرت آبادی را به خانواده معظم این شهیدان گرانقدر تقدیم کردند.

کد خبر: 2302


اهدای تندیس مدیران علی آباد کتول به خانواده های شهدا

اهدای تندیس مدیران علی آباد کتول به خانواده های شهدا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی آباد کتول،روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی،بهزیستی وکتابخانه های علی آبادکتول در قالب اجلاسیه 4000 شهید گلستان، ضمن دیدار وگفتگو با خانوده معظم شهدا تندیس این عزیزان را به خانواده شان اهدا کردند.

کد خبر: 2286


نصب پرچم مقدس ایران بر سر در منازل شهدای علی آباد کتول

آیین نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجلاسیه 4000 شهید استان گستان در علی آباد کتول برگزار و 456 پرچم مقدس به طور همزمان بر سر در منازل شهدای والامقام این شهرستان به اهتزاز در آمد.

 

کد خبر: 2284

علی آباد کتول در یک نگاه

حدیث روز

پیامبر اکرم (ص) می فرماید : هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است.

آرشیو

<    «  فروردین 1396  »    >
شیدسچپج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد محتوای سایت؟

عالی
خوب
متوسط
بد

اوقات شرعیآب و هوا


  • به طور موقت دسترسی مقدور نمیباشد
  • اوضاع جوی شهر :
  • , درجه سانتیگراد
  • رطوبت : درصد
  • سرعت باد : کیلومتر در ساعت
  • میدان دید : کيلومتر
  • فشار : متر مربع

  • پیش بینی وضع هوا

آمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 1
بازدید دیروز: 240
بازدید ماه:11417
بازدید سال:11417
بازدید کل:696995

ارتباط با فرماندار